meervoudig objectief pensioen model

We zijn het er wel over eens dat een AOW/pensioen gebaseerd op leeftijd oneerlijk en asociaal is. De een werkt vanaf de 15 jarige leeftijd, terwijl een ander op kosten van de gemeenschap pas 15 jaar later aan het betaalde arbeidsproces gaat deelnemen. Ook zijn er zaken als zwaarte van het beroep, gezondheid, opleidingsniveau van invloed op de te behalen kwalitatieve en kwantitatieve leeftijd. Een kansrijk iemand leeft, als ik dat mag geloven, 6 tot 8 jaar langer dan een kansarm persoon in onze maatschappij. Verder zijn er mijn inziens, ook maatschappelijke kosten en opbrengsten van toepassing op de pensioen leeftijd. Iemand die gezond met pensioen gaat heeft mogelijk een hoog maatschappelijke opbrengst, door bv vrijwilligers werk, oppassen op de kleinkinderen etc. Ook zijn er kosten die gemaakt worden om ouderen aan het werkt te houden of kosten van bv uitkeringen. We houden waarschijnlijk een hoop mensen aan het werk om ouderen in het arbeidsproces te houden. Ik vermoed dat er qua maatschappelijk kosten en opbrengsten er een omslagpunt is.
Met andere woorden er zijn diverse parameters die van invloed zijn op de gerechtvaardigheid van de pensioenleeftijd.
Waar ik voor wil pleiten is, dat er door wetenschappers een meervoudig objectief pensioen model wordt ontwikkeld, die een beter beeld zal schetsen van wat rechtvaardigheid is om iemand op een bepaalde leeftijd met pensioen te laten gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *