Inenten?

Schrijf maar weinig op mijn blog, maar nu is er toch iets wat ik graag wil delen, daar ik mij daar reuze zorgen over maak.

Ieder kind dat in Nederland opgroeit wordt door Publieke Zorg Jeugd (consultatie bureaus en School artsen) opgeroepen om zich te laten inenten tegen allerlei nare ziektes. Dit is een heel programma die door het RIVM gestuurd wordt. Deelnemen aan het inenting programma is niet verplicht.

Bekend is dat sommige religieuze gemeenschappen hun kinderen niet laten inenten, daar zij er van overtuigd zijn dat God wikt en beschikt over het leven en dat de mens daar niet op in mag ingrijpen.

Nu is er een nieuwe groep mensen bij gekomen die hun kinderen niet laten inenten, die groep is te classificeren als hoogopgeleidene met een bewuste levenshouding. Veel van deze kinderen gaan bijvoorbeeld naar de vrije school.

Is het erg dat er kinderen niet ingeënt worden? ja en Nee, Zolang het percentage kinderen dat ingeënt wordt in een gemeenschap boven de 95% blijft is er niet zo veel aan de hand, daar de infecties zich dan niet kunnen verspreiden, mocht er een infectie binnen dringen dan is dat heel snel uitgewoed. Edoch komt het percentage kinderen onder de 95% dan wordt het risico heel groot dat een infectie zich kan blijven verspreiden.

Is dat nu zo erg? Ja dat is heel erg. Je bent namelijk niet meteen beschermt na je geboorte, en bepaalde inentingen vinden in een reeks plaats en je bent pas beschermt als je die reeks hebt afgerond. Dus ook al ben je zelf er van overtuigd dat je kind mee dient te doen met het inenting programma, loopt je kind, doordat die met kinderen in aanraking komt die niet mee doen aan het inentingsprogramma, het risico om besmet te worden.

De gevolgen van dergelijke besmettingen kunnen zeer ernstig zijn, van behoorlijk ziek worden tot zelfs dat je kind kan overlijden aan de gevolgen van een dergelijke infectie. Ook kunnen er levenslang rest verschijnselen zijn.

Een broer van mijn oma, oom Herman, heeft polio gehad en was daardoor zijn leven lang kreupel en gebonden aan een rolstoel, mijn echtgenote heeft als gevolgen van de mazelen longontsteking en hersenvlies ontsteking gehad, zij heeft als rest verschijnsel een verslechterd gehoor.

Het lijkt er op dat door het succes van het inentingsprogramma, “we” ons niet meer beseffen hoe ernstig de gevolgen zijn van deze infectie ziektes.

Doch, wat te denken over meiden die niet geënt worden tegen HPV, hoe zal het gesprek zijn met hun ouders als zij toch kanker krijgen, omdat ze niet geënt zijn?  Mam, Pap, waarom ben ik toen niet ingeënt? als ik was ingeënt had ik deze vorm van kanker niet hoeven te krijgen? Sterker nog, uit de cijfers van meiden die geënt zijn tegen HPV, blijkt dat het ook een gunstige invloed heeft op het voorkomen van andere vormen van kanker. Er is nu zelfs een overweging gaande of ook jongen niet in het programma opgenomen zouden moeten worden.

Maar al die inentingen zijn toch lichaams- vreemd en kunnen toch ook complicaties geven? ja zeker, doch een infectie is per definitie lichaams- vreemd en je lijf gaat daar tegen in verzet. Dit geld ook voor een aantal inentingen, omdat je een verzwakte vorm geënt krijgt, wordt je een beetje ziek omdat je lichaam anti stoffen aanmaakt. Op het moment dat je die anti stoffen hebt aangemaakt in je lijf, kan je lichaam de werkelijke infectie goed bestrijden. Je wordt bij besmetting dus veel minder ernstig ziek, en bij andere vormen van infecties wordt je zelfs helemaal niet ziek.

De facts hierover vind je terug op de website van het RIVM. Bedenkt dat andere bronnen zoals social media, geen facts zijn, maar meningen en gevoel weergeven. Sterker nog er zijn zelfs beweringen die gewoonweg gelogen zijn. http://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Veelgestelde-vragen-over-vaccineren/6584

O ja, bedenkt dat de complicaties die een inenting kan geven, niet opwegen tegen de gevolgen van niet inenten.

Nu besef ik mij ook, dat er maar één keer een flinke haard van besmetting nodig is om het tij te keren, edoch is het waard dat hier veel kinderen het slachtoffer van worden? Het is denk ik verstandiger om nu meteen  verstandig te zijn en alle kinderen te laten inenten tegen deze verschrikkelijke ziektes.

PS, bedenkt dat er bv nu niet meer tegen de pokken wordt ingeënt, deze ziekte is door het wereldwijde inentingsprogramma van de wereld verdwenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *